चिमुकले घरकुल अपुले | Chimukale Gharukul Apule Marathi Lyrics

चिमुकले घरकुल अपुले | Chimukale Gharukul Apule Marathi Lyrics

गीत -गंगाधर महांबरे
संगीत -अनिल मोहिले
स्वर- शैला मोहिले


चिमुकले घरकुल अपुले छान
शांती-सुखाचे वाटे अविरत गाती येथे गान

किरण उषेचे पहिल्या प्रहरी
तोरण झळके पुढच्या दारी
दारी मागल्या रम्य सुमंगल संध्येचे वरदान

लाली-लाल गुलमोहर फुलतो
ग्रीष्माचा कटु ताप हरवितो
गारवेलीवर किती पाखरे घेती गुंगूनी तान

जगावेगळे जग हे इथले
दोन जीव हे जेथे रमले
ह्या विश्वाचा तू निर्माता म्हणुनी तुझा अभिमान

Leave a Comment