चोराच्या उलटया बोंबा! | Marathi Katha | Marathi Story

गुरू व शिष्यांचा कपटीपणा
एका गावात एक गुरू व शिष्य असलेले दोन बैरागी बरोबरच रहात होते. एकदा ते दोन बैरागी एका हलवायाच्या दुकानात मिठाई खाण्यासाठी गेले. तेथे गेल्यावर त्यांनी आपल्याला हवी असलेली मिठाई हलवायाकडून मागून घेऊन खाण्यास सुरूवात केली. प्रथम त्यांच्यातील जो गुरू होता, त्याची मनसोक्त मिठाई खाऊन झाली व तो त्या हलवायाला त्याचे पैसे न देताच तेथून जाऊ लागला. गुरूला तसेच जाताना पाहून हलवायाने त्याला विचारले, “तुम्ही खाल्लेल्या पदार्थांचे पैस कोण देणार? तुम्ही देणार की तुमचा शिष्य?”

ते ऐकून गुरू बैरागी थोडयाशा रागाने व खोटेपणाने म्हणाला, “माझा त्याच्याशी काय संबंध? आम्ही दोघे फक्त योगायोगाने एकाच वेळी तुमच्या दुकानात शिरलो. परंतु मला कळत नाही की, तु माझ्याकडे कसले पैसे मागतो आहेस? कारण मी तुझ्या दुकानात खाल्लेल्या पदार्थांचे सर्व पैसे तुला अगोदरच दिलेले आहे.”

हलवाई त्याला म्हणाला, “तू पैसे अजिबात दिलेले नाहीस.”

तेव्हा तो बैरागी परत जोराने म्हणाला, “मी पैसे दिलेले आहेत.”

अशा प्रकारे त्या दोघांमध्येही खूप जोरदार भांडण सुरू झाले. दुकानाबाहेर लोकांची गर्दी जमू लागली. तेव्हा त्या जमलेल्या लोकांसमक्ष त्या बैराग्याने प्रत्यक्षात आपला शिष्य असलेल्या व आत बसून आपल्या पुढयातील बशीमधील दुधी हलवा संपवीत असलेल्या त्या तरूण बैराग्याला मुद्दाम विचारले, “काय रे बाबा, तूच सांग आता, तुझा माझा जरी काही संबंध नसला, तरी एक साधू म्हणून तू तुझ्या गुरूची शपथ घेऊन सांग, मी या हलवायाला त्याच्याकडील खाल्लेल्या पदार्थांचे पैसे आधीच दिलेले तू पाहिलेस ना?”

तो शिष्य साधू तेथे जमलेल्या लोकांना उद्देशून नाटकीपणे म्हणाला, “मी केव्हापासून या हलवायाने केलेलं भांडण पहात होतो परंतु मला काय, हे साधू महाराज देखील परके व हा हलवाईही देखील परका. मग त्यांचे ते पाहून घेतील. आपण का म्हणून त्याच्या भांडणात मध्ये पडायचे? परंतु आता या वृद्ध असलेल्या साधुमहाराजांनी स्वतःच मला विचारले म्हणून मी सांगतो, की, त्यांनी खाल्लेल्या पदार्थांचे पैसे विचारून, ते पदार्थ खाण्यापूर्वीच त्यांनी ते पैसे हलवायाला दिले होते.”

इतके बोलून तो तरूण साधू जोरात रडू लागला.

हलवाई रागाने त्याला म्हणाला, “एक तर तू खोटं बोलतोस, आणि रडतोस, काय झालं रे तुला रडायला?”

तेव्हा तो शिष्य बैरागी खोटे हुंदके देत संगळयांना ऐकू जाईल अशा आवाजात हलवायाला म्हणाला, “अरे, तू किती खोटे बोलतोस! या गरीब बिचाऱ्या म्हाताऱ्या बैरागीमहाराजांनी खायला घेतलेल्या सर्व पदार्थांचे पैसे तुला अगोदरच दिले आहे हे मी स्वतःच्या डोळयांनी पाहिले; असे असूनही जर तू परत त्यांच्याकडे पैसे मागतो आहेस, तर मग तू माझ्याकडून देखील परत पैसे मागशील व माझ्याशीही भांडशील, म्हणून त्या कल्पनेने मी रडत आहे.”

तो तरूण आणि खोटारडा बैरागी अतिशय खोटेपणाने रडत ओरडत त्या सर्व लोकांकडे बघत त्यांना उद्देशून म्हणाला, “बघा लोकांनो, तुम्हीच बघा. तुमच्या-सारख्या दयावंत असणाऱ्या लोकांच्या भिक्षेवर दिवस ढकलणारे आम्ही बैरागी; आम्ही याला एकदा पैसे दिलेले असताना परत कुठले आणि का म्हणून पैसे द्यावे?”

तेव्हा त्या तरूण खोटे बोलणाऱ्या बैराग्याचा प्रश्न ऐकून तेथे जमलेले सर्व लोक त्यांची बाजू घेऊन त्या हलवायाशी भांडू लागले आणि त्या संधीचा फायदा घेऊन त्या गर्दीतून ते दोघेही बैरागी तेथून पळून गेले. ‘चोराच्या उलटया बोंबा’ म्हणतात ना तेच खर असे म्हणून हलवाई बिचारा खूप दुःखी झाला

Puja Shinde
मराठी ही आपली राज्यभाषा आहे आणि आपण मराठी असल्याचा आपल्याला गर्व असला पाहिजे म्हणूनच मी या वेबसाईट द्वारे मराठी भाषेचे जतन करण्याचा प्रयन्त करत आहे.

Related Articles

Mobile Shap Ki Vardan Marathi Nibandh | मोबाईल शाप की वरदान

Mobile Shap Ki Vardan Essay in Marathi नमस्कार मित्र-मैत्रिणींनो आज आपण मोबाईल शाप की वरदान मराठी निबंध बघणार आहोत. मानवाने तयार केलेल्‍या या क्रांतीकारी उपकरणाचे...

Dr. BabaSaheb Ambedkar Marathi Nibandh | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती

Dr. BabaSaheb Ambedkar Marathi Nibandh भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी भारतावर ब्रिटिश राज्य करत होते. सारी जनता ब्रिटिशांपुढे हतबल झाली होती तरी अशा परिस्थितीतही काही लोक धैर्याने...

गुरुपौर्णिमा | Guru Purnima Marathi Nibandh | मराठी निबंध

आषाढ सुद्धा पौर्णिमेला गुरुपौर्णिमा किंवा व्यासपौर्णिमा असे म्हणतात. ज्यांनी महाभारत, पुराणे लिहिली त्या व्यासमुनींना वंदन करण्याचा, त्यांची पूजा करण्याचा हा मंगलदिन. त्यांच्याएवढे श्रेष्ठ गुरुजी,...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest Articles

Mobile Shap Ki Vardan Marathi Nibandh | मोबाईल शाप की वरदान

Mobile Shap Ki Vardan Essay in Marathi नमस्कार मित्र-मैत्रिणींनो आज आपण मोबाईल शाप की वरदान मराठी निबंध बघणार आहोत. मानवाने तयार केलेल्‍या या क्रांतीकारी उपकरणाचे...

Dr. BabaSaheb Ambedkar Marathi Nibandh | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती

Dr. BabaSaheb Ambedkar Marathi Nibandh भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी भारतावर ब्रिटिश राज्य करत होते. सारी जनता ब्रिटिशांपुढे हतबल झाली होती तरी अशा परिस्थितीतही काही लोक धैर्याने...

गुरुपौर्णिमा | Guru Purnima Marathi Nibandh | मराठी निबंध

आषाढ सुद्धा पौर्णिमेला गुरुपौर्णिमा किंवा व्यासपौर्णिमा असे म्हणतात. ज्यांनी महाभारत, पुराणे लिहिली त्या व्यासमुनींना वंदन करण्याचा, त्यांची पूजा करण्याचा हा मंगलदिन. त्यांच्याएवढे श्रेष्ठ गुरुजी,...

जागतिक महिला दिन | International Women Day Marathi Nibandh

पाहता पाहता अलीकडच्या दहा वर्षात हा जागतिक महिला दिन मोठ्या उत्साहाने साजरा होत आहे. प्रत्येक संघटनेला या दिवसाचे, या कार्यक्रमाचे महत्त्व पटले आहे. कोणत्यातरी...

Baldin Marathi Nibandh | Children Day in Marathi

Baldin in Marathi 14 व्या नोव्हेंबर प्रत्येक वर्षी भारतभर बालदिन म्हणून साजरा केला जातो. मुक्त भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहर लाइ नेहरू यांचे वाढदिवस त्या...