देवाघरच्या फुला | Devagharchya Phula Marathi Lyrics

देवाघरच्या फुला | Devagharchya Phula Marathi Lyrics

गीत – गंगाधर महांबरे
संगीत – श्रीनिवास खळे
स्वर – अरुण दाते
चित्रपट – सोबती


देवाघरच्या फुला सोनुल्या, देवाघरच्या फुला !

अपुले मंगल सांगत नाते बाळ घरी हे रांगत येते
आनंदाने हसत खेळतो, झुलवित वारा झुला !

दुडुदुडु धावत हसे चिमुकला, असा जिवाचा माझा छकुला
अवतीभवती सुगंध सुंदर हाक घालितो तुला !

मायपित्याने तुला सोडिले, हृदयाने मम जवळ घेतले
भाग्यवान मी अमोल ठेवा असा लाभला मला !

Leave a Comment