Ude Ga Ambe Ude Song Lyrics | Marathi Song Lyrics | उदे ग अंबे उदे ।

गीत – शाहीर साबळे
संगीत – अजय-अतुल
स्वर – अजय गोगावले
चित्रपट – अगं बाई …. अरेच्‍चा !


उधे ग अंबे उधे
उधे ग अंबे उधे
उधे ग अंबे उधे
उधे ग अंबे उधे
उधे ग अंबे उधे
उधे ग अंबे उधे

होऊ दे सर्व दिशी मंगळ
चढवितो रात्रंदिन संबळ
उधे उधे उधे उधे उधे उधे उधे

फुलवितो दिवटी दीपकळी
आम्ही अंबेचे गोंधळी !
आम्ही अंबेचे गोंधळी
आम्ही अंबेचे गोंधळी

उधे ग अंबे उधे !
उधे ग अंबे उधे !
उधे ग अंबे उधे !
उधे ग अंबे उधे !

घरोघरी हिंडतो न्‌ गोंधळ आईचा मांडतो
आईचा मांडतो न्‌ गोंधळ देवीचा मांडतो
भवानी,भवानी,भवानी बसली ओठी गळी
आम्ही अंबेचे गोंधळी ! अंबेचे गोंधळी ! आम्ही अंबेचे गोंधळी !

उधे ग अंबे उधे !
उधे ग अंबे उधे !
उधे ग अंबे उधे !
उधे ग अंबे उधे !

सान थोर नेणतो न्‌ आम्ही दैवाशी जाणतो
दैवाशी जाणतो आम्ही दैवाशी जाणतो
घावली, घावली, घावली मूळमायेची मुळी
आम्ही अंबेचे गोंधळी, अंबेचे गोंधळी न आम्ही अंबेचे गोंधळी
उधे ग अंबे उधे !
उधे ग अंबे उधे !
उधे ग अंबे उधे !
उधे ग अंबे उधे !

बोला अंबाबाईचा …. उधो !
रेणुकादेवीचा …. उधो !
एकवीरा आईचा …. उधो !
या आदिमायेचा …. उधो !
जगदंबेचा …. उधो !
महालक्ष्मीचा …. उधो !
सप्तशृंगीचा …. उधो !
काळुबाईचा …. उधो !
तुळजाभवानी आईचा …. उधो !

Leave a Comment