जशी दृष्टी तशी सृष्टी | Marathi Katha | Marathi Story

दूषित दृष्टीचा देव
एकदा इंद्रदेव, वरूण देव आणि वायुदेव हे तिघेही देव एकत्र आले तेव्हा त्यांनी तिघांनी ठरविले की, आपण प्रत्येकाने कोणतीतरी एक चांगली गोष्ट निर्माण करायची. मग काय, ठरविल्याप्रमाणे इंद्रदेवांनी एक बैल तयार केला, वरूणदेवांनी एक मनुष्य तयार केला आणि वायुदेवांनी एक सुंदर असे घर बनविले.

या तिन्ही देवांना आपण निर्माण केलेल्या कृतींपैकी कोणाची कृती जास्तीत जास्त निर्दोष आहे हे जाणून घेण्याची उत्सूकता निर्माण झाली. तेव्हा त्यांनी एका देवाला बोलाविले आणि त्याला त्याबाबतचा निर्णय देण्यास सांगितले.

नेमका तो देव हा मुळातच दूषित दृष्टीचा होता त्यामुळे त्याला जगातील कोणतीच गोष्ट चांगली दिसत नसे त्यामुळे तो देव वरूणाला म्हणाला, “वरूणा, तू जो माणूस निर्माण केला आहे तो तसा बरा आहे. परंतु मला असे वाटते की, त्याच्या छातीत एक खिडकी हवी होती, म्हणजे त्याच्या मनात काय चाललं आहे, हे इतर लोकांना देखील कळले असते व यामुळे वेळप्रंसग आल्यास त्यापासून सावध रहाता आले असते.”

मग इंद्राने त्याला विचारले, मी बनवलेला बैल कसा आहे?”

तेव्हा तो देव इंद्राला म्हणाला, “इंद्रा, तसा तू बनवलेला बैल देखील बरा होता, परंतु त्याच्यात एक मोठा दोष राहिला असल्यामुळे त्याच्यात काही अर्थ उरलेला नाही.”

इंद्राने देवाला विचारले, “असा त्या बैलात कोणता मोठा दोष राहून गेला आहे?”

तेव्हा तो देव इंद्राला म्हणाला, “शत्रूपासून स्वतःच रक्षण करण्यासाठी शिंगे मारताना शत्रूला ती अचूक लागताहेत की नाहीत हे कळण्यासाठी त्याचे डोळे त्याच्या दोन शिंगांच्या मध्ये हवे होते.”

शेवटी वायुदेवाने त्या देवाला विचारले, “बर, आता मी तयार केलेलं घर तरी तुला आवडलं का?”

तेव्हा तो देव तोंड वाकडे करून म्हणाला, “वायुदेवा, तू हे घर बांधतांना दूरवरचा विचार मुळीच केलेला दिसत नाही. जरी थंडी, वारा, पाऊस यांच्यापासून रक्षण करण्याच्या दृष्टीने या घराची बांधणी ठीक असली, तरी याच्या खालच्या चार कोपऱ्यांत जर तुम्ही चार चाकं बसवली असती, तर शेजाऱ्याशी भांडण होताच हे घर ढकलत ढकलत त्या शेजाऱ्यापासून दूर अंतरावर नेऊन उभे करता आले असते.”

कोणत्याही गोष्टीच्या चांगल्या बाजू लक्षात न घेता, फक्त त्यातील दोष तेवढे शोधून काढण्याची त्या देवाची वृत्ती पाहून इंद्र देव खूपच रागावले आणि त्याला अर्धचंद्र देत म्हणाले, “जशी दृष्टी तशी सृष्टी, हे म्हणतात ते अगदी खरे आहे. तुझी दृष्टीच सदोष नसल्याने, जगातील सर्व गोष्टींमध्ये तुला फक्त दोषच दिसतात. तेव्हा आता तुला या देवलोकात स्थान नाही. तू पृथ्वीवर जा”

इंद्राने त्या देवाला अतिशय रागाने पृथ्वीवर ढकलले व तो पृथ्वीवर पडला आणि त्याच्यापासूनच पुढे या भूलोकी व्यर्थ टीकाकार व अर्थ नसलेले निंदक तयार झाले.

यासाठी प्रत्येक गोष्टींमध्ये काही ना काही दोष न काढता तिच्यातील चांगले गुण देखील पाहिले पाहिजेत.

Puja Shinde
मराठी ही आपली राज्यभाषा आहे आणि आपण मराठी असल्याचा आपल्याला गर्व असला पाहिजे म्हणूनच मी या वेबसाईट द्वारे मराठी भाषेचे जतन करण्याचा प्रयन्त करत आहे.

Related Articles

Mobile Shap Ki Vardan Marathi Nibandh | मोबाईल शाप की वरदान

Mobile Shap Ki Vardan Essay in Marathi नमस्कार मित्र-मैत्रिणींनो आज आपण मोबाईल शाप की वरदान मराठी निबंध बघणार आहोत. मानवाने तयार केलेल्‍या या क्रांतीकारी उपकरणाचे...

Dr. BabaSaheb Ambedkar Marathi Nibandh | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती

Dr. BabaSaheb Ambedkar Marathi Nibandh भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी भारतावर ब्रिटिश राज्य करत होते. सारी जनता ब्रिटिशांपुढे हतबल झाली होती तरी अशा परिस्थितीतही काही लोक धैर्याने...

गुरुपौर्णिमा | Guru Purnima Marathi Nibandh | मराठी निबंध

आषाढ सुद्धा पौर्णिमेला गुरुपौर्णिमा किंवा व्यासपौर्णिमा असे म्हणतात. ज्यांनी महाभारत, पुराणे लिहिली त्या व्यासमुनींना वंदन करण्याचा, त्यांची पूजा करण्याचा हा मंगलदिन. त्यांच्याएवढे श्रेष्ठ गुरुजी,...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest Articles

Mobile Shap Ki Vardan Marathi Nibandh | मोबाईल शाप की वरदान

Mobile Shap Ki Vardan Essay in Marathi नमस्कार मित्र-मैत्रिणींनो आज आपण मोबाईल शाप की वरदान मराठी निबंध बघणार आहोत. मानवाने तयार केलेल्‍या या क्रांतीकारी उपकरणाचे...

Dr. BabaSaheb Ambedkar Marathi Nibandh | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती

Dr. BabaSaheb Ambedkar Marathi Nibandh भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी भारतावर ब्रिटिश राज्य करत होते. सारी जनता ब्रिटिशांपुढे हतबल झाली होती तरी अशा परिस्थितीतही काही लोक धैर्याने...

गुरुपौर्णिमा | Guru Purnima Marathi Nibandh | मराठी निबंध

आषाढ सुद्धा पौर्णिमेला गुरुपौर्णिमा किंवा व्यासपौर्णिमा असे म्हणतात. ज्यांनी महाभारत, पुराणे लिहिली त्या व्यासमुनींना वंदन करण्याचा, त्यांची पूजा करण्याचा हा मंगलदिन. त्यांच्याएवढे श्रेष्ठ गुरुजी,...

जागतिक महिला दिन | International Women Day Marathi Nibandh

पाहता पाहता अलीकडच्या दहा वर्षात हा जागतिक महिला दिन मोठ्या उत्साहाने साजरा होत आहे. प्रत्येक संघटनेला या दिवसाचे, या कार्यक्रमाचे महत्त्व पटले आहे. कोणत्यातरी...

Baldin Marathi Nibandh | Children Day in Marathi

Baldin in Marathi 14 व्या नोव्हेंबर प्रत्येक वर्षी भारतभर बालदिन म्हणून साजरा केला जातो. मुक्त भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहर लाइ नेहरू यांचे वाढदिवस त्या...