का हासला किनारा | Ka hasla kinara Marathi Lyrics

का हासला किनारा | Ka hasla kinara Marathi Lyrics

गीत – जगदीश खेबूडकर
संगीत – अनिल-अरुण
स्वर – अनुराधा पौडवाल


का हासला किनारा पाहून धुंद लाट
पाहुनिया नभाला का हासली पहाट

होती समोर माया गंभीर सागराची
संगीत मर्मराचे किलबील पाखरांची
काठावरी उभी मी, तू न्याहळीत पाठ

चाहूल जाणिवेची स्पर्शातुनी गळाली
भारावल्या कळीला जणू पाकळी मिळाली
कमलापरी जुळावे ते स्वप्‍नरम्य हात

Leave a Comment

x