का मोगरा फुलेना | Ka Mogara Phulena Marathi Lyrics

का मोगरा फुलेना | Ka Mogara Phulena Marathi Lyrics

गीत – ग. दि. माडगूळकर
संगीत – राम कदम
स्वर – सुमन कल्याणपूर
चित्रपट – रात्र वादळी काळोखाची


Ka Mogara Phulena Marathi Lyrics

बरसात चांदण्याची, वारा कसा हलेना
का मोगरा फुलेना ?

डोळ्यांतल्या जळाने मी रोप थोर केले
वाढीस लागला हा, आले वसंत गेले
हिरवा दिसे पिसारा परि का कळी धरेना ?
का मोगरा फुलेना ?

माझ्या मनोव्यथांची हळुवार भावगीते
भवती फिरून याच्या मी नित्य गात होते
हिमशुभ्र हास्य तैसे याच्यावरी डुलेना
का मोगरा फुलेना ?

लागे ना थांग याचा अजुनी न मौन सोडी
आधीच धुंद झाले मी मात्र गंधवेडी
चुकते कुठे कुणाचे माझे मला कळेना
का मोगरा फुलेना ?

Leave a Comment

x