कळी कळी उमलते पाकळी | Kali Kali Umalate Pakali Marathi Lyrics

कळी कळी उमलते पाकळी | Kali Kali Umalate Pakali Marathi Lyrics

गीत – मधुसूदन कालेलकर
संगीत – राम कदम
स्वर – आशा भोसले
चित्रपट – एक धागा सुखाचा


कळी कळी उमलते पाकळी फुलून ये आनंद
आनंदाच्या लहरी वरती जीव नाचतो धुंद

एक अनोखी आली चाहूल, भूमिवरचे सुटले पाऊल
स्वैर भरारे प्राण अंबरे तोडुन सारे बंध

उरी जागते नव संवेदन, कंप सुखाचे अंगाअंगातुन
हृदयाचे राजीव उमलले टपटपतो मकरंद

उगीच लाजते उगीच रुसते, मी माझ्याशी उगीच हसते
न कळे बाई काय खुळा हा मला लागला छंद

Leave a Comment