कर आता गाई गाई | Kar Aata Gai Gai Marathi Lyrics

कर आता गाई गाई | Kar Aata Gai Gai Marathi Lyrics

गीत – शान्‍ता शेळके
संगीत – श्रीनिवास खळे
स्वर – सुषमा श्रेष्ठ


कर आता गाई गाई
तुला गाते मी अंगाई
आज माझ्या बाहुलीची
झोप कुणी नेली बाई ?

बोळक्यांची उतरंडी
लुटुपुटीची चूल
आवरले आहे बाई
आता कुठे घरकूल !

काम सारे उरकता
थकला ग माझा जीव
नको छळू तूही राणी
येऊ दे ना जरा कीव ?

नीज नीज लडिवाळे
नको रडू, देते झोका
उभा बागुल दाराशी
सांग त्यास बोलावू का ?

Leave a Comment

x