दिलवरा दिल माझे ओळखा | Dilvara Dil Maze Olakha Marathi Lyrics

दिलवरा दिल माझे ओळखा | Dilvara Dil Maze Olakha Marathi Lyrics

गीत – ग. दि. माडगूळकर
संगीत – वसंत पवार
स्वर – आशा भोसले
चित्रपट – सांगत्ये ऐका


Dilvara Dil Maze Olakha Marathi Lyrics

राम राम घ्या, दूर करा जी भंवतीचा घोळका
दिलवरा, दिल माझे ओळखा !

बांधला बादली साफा जरि मी वरुन
रुळतात केस हे कुरळे भाळावरून
बघताच तुम्हाला डोळे आले भरुन
नसत्या पदराकडे धावतो हात गडे सारखा
दिलवरा दिल माझे ओळखा !

ही पैरण मेली चोळीहुन कांचली
हलचाल कटिची शेल्याने जाचली
पाऊले महाली कशीबशी पोचली
सोंग घेतल्या कधी चांदणे बनेल हो जाळ का ?
दिलवरा दिल माझे ओळखा !

तुजसाठी दौड मी केली घोड्यावरुन
मर्दानी वेष हा दुनियेसाठी करुन
चोरूनि निघाले रात्री माझ्या घरून
एकांती मज घेई जवळी, सख्या असा वेळ का ?
दिलवरा दिल माझे ओळखा !

Leave a Comment

x