परीकथेतिल राजकुमारा | Parikathetil Rajkumara Marathi Lyrics

परीकथेतिल राजकुमारा | Parikathetil Rajkumara Marathi Lyrics

गीत -वंदना विटणकर
संगीत- अनिल मोहिले
स्वर – कृष्णा कल्ले


Parikathetil Rajkumara Marathi Lyrics

परीकथेतिल राजकुमारा
स्वप्‍नी माझ्या येशिल का ?
भाव दाटले मनी अनामिक,
साद तयांना देशिल का ?

या डोळ्यांचे गूढ इशारे
शब्दांवाचुन जाणुन सारे
‘राणी अपुली’ मला म्हणोनी,
तुझियासंगे नेशिल का ?

मूर्त मनोरम मनी रेखिली
दिवसा रात्री नित्य देखिली
त्या रूपाची साक्ष जिवाला,
प्रत्यक्षातुन देशिल का ?

लाजुन डोळे लवविन खाली
नवख्या गाली येइल लाली
फुलापरी ही तनू कांपरी,
हृदयापाशी घेशील का ?

लाजबावरी मिटुन पापणी
साठवीन ते चित्र लोचनी
नवरंगी त्या चित्रामधले,
स्वप्‍नच माझे होशील का ?

Leave a Comment

x