राया मला जरतारी शालू | Raya Mala Zartari Shalu Marathi Lyrics

राया मला जरतारी शालू | Raya Mala Zartari Shalu Marathi Lyrics

गीत – जगदीश खेबूडकर
संगीत – राम कदम
स्वर – पुष्पा पागधरे
चित्रपट – आई उदे ग अंबाबाई


दसरा गेला दिवाळी आता येईल उद्या परवा
अहो राया मला जरतारी शालू आणा पैठणचा हिरवा

मखराभवती दोर लावा थाटमाट करवा
मैत्रिणी माझ्या बोलवा सार्‍या ओटी माझी भरवा
मला जरतारी शालू आणा पैठणचा हिरवा

गावातून फिरवा मजला पालखीत मिरवा
हळदीकुंकामध्ये माझे अंग सारे मुरवा
मला जरतारी शालू आणा पैठणचा हिरवा

Leave a Comment