सजणा कशासी अबोला | Sajana Kashasi Abola Marathi Lyrics

सजणा कशासी अबोला | Sajana Kashasi Abola Marathi Lyrics

गीत -वंदना विटणकर
संगीत – अनिल-अरुण
स्वर – अनुराधा पौडवाल

सजणा, कशासी अबोला ?
घडला असा रे माझा काय गुन्हा ?
छळितो मजसी हा दुरावा, ध्यास तुझा जुलमी !
मोहरली वसुधा तरी का सावन हा विरही ?
नवरंगी पुकारि माझि साद तुला
नवरंगी पुकारी साद तुला !
भास तुझा फुलवी सुखाचा पारिजात हृदयी
आस मनी झुरते अनोखी व्याकुळल्या समयी
रतिरंगी बुडालि अशि चंद्रकला
रतिरंगी बुडाली चंद्रकला !

Leave a Comment