टप टप टप थेंब वाजती | Tap Tap Tap Themb Vajati Marathi Lyrics

टप टप टप थेंब वाजती | Tap Tap Tap Themb Vajati Marathi Lyrics

गीत – मंगेश पाडगांवकर
संगीत – श्रीनिवास खळे
स्वर – शमा खळे


Tap Tap Tap Themb Vajati Lyrics

टप टप टप थेंब वाजती, गाणे गातो वारा
विसरा आता पाटी-पुस्तक मजेत झेला धारा
पाऊस आला रे पाऊस आला

घराघरावर, कौलारावर, आले झिमझिम पाणी
गुणगुणती झाडांची पाने हिरवी-हिरवी गाणी
अवतीभवती भिजून माती सुगंध भरला सारा

काळ्याभोर ढगांना झाली कोसळण्याची घाई
इवले इवले पंख फुलवुनी गाते ही चिऊताई
आनंदे हंबरती गाई समोर विसरून चारा

Leave a Comment

x