उबंटू काय आहे आणि याचा वापर कुठे होतो?

ऊबंतु ही एक लिनक्स डिस्त्रीबुशन सिस्टीम आहे, जे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम ला चालवायला मदत करते.

ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणजे काय? तर ज्याच्या मदतीने आपल्या संगणकाला दिशा दाखवणे, चालवणे ह्या करता लिहिला गेलेला एक प्रोग्रॅम. जसे आपण विंडोज ही ऑपरेटिंग सिस्टीम वापरतो, आपल्या संगणकाला आपण आवडेल तसे चालवतो, हुकूम देतो तसेच लिनक्स ह्या ऑपरेटिंग सिस्टीम ला हुकूम देण्यासाठी किंवा चालवण्यासाठी ऊबंतु चा वापर केला जातो.

ह्याची भाषा सामान्य म्हणजे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टिम पेक्षा थोडी वेगळी आहे. अर्थात लिनक्स ला जी भाषा समजेल अश्याच कमान्ड्स वापरल्या जातात.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *